ตารางจัดรายการวิทยุออนไลน์ งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง
วัน/เวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
06.00-09.00 น.
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
09.01-12.00 น.
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
12.01-15.00 น.
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
15.01-18.00 น.
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
18.01-21.00 น.
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
21.01 -24.00 น.
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
24.01-03.00 น.
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
03.01-06.00 น.
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
Auto Pj
หมายเหตู ผังการออกอากาศ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม <<หน้าแรก>>
ติดต่อขอจัดรายการได้ที่ โทร 089-1348-666 หรือ e-mail : phoolpasee.su@hotmail.com หรือ phoolpasee.suchat@gmail.com
 
Free Web Hosting